0908.342.993 - website366@gmail.com

Mini Cart

Keo dùng để sửa lắp đặt kho lạnh là nỗi trăn trở của nhiều nhà thầu, nhà thi công lắp đặt kho lạnh , Kho lạnh ngày càng trở nên rất cần thiết và phổ biến khi mà kho lạnh bảo quản đang có vai trò quan trọng với sản xuất đời sống. Trong khi … Read more "Keo dùng để sửa lắp đặt kho lạnh"

Read More

Keo dùng để sửa lắp đặt kho lạnh là nỗi trăn trở của nhiều nhà thầu, nhà thi công lắp đặt kho lạnh , Kho lạnh ngày càng trở nên rất cần thiết và phổ biến khi mà kho lạnh bảo quản đang có vai trò quan trọng với sản xuất đời sống. Trong khi … Read more "Keo dùng để sửa lắp đặt kho lạnh"

Read More

Keo dùng để sửa lắp đặt kho lạnh là nỗi trăn trở của nhiều nhà thầu, nhà thi công lắp đặt kho lạnh , Kho lạnh ngày càng trở nên rất cần thiết và phổ biến khi mà kho lạnh bảo quản đang có vai trò quan trọng với sản xuất đời sống. Trong khi … Read more "Keo dùng để sửa lắp đặt kho lạnh"

Read More

Khóa ren ốc vít cố định ốc vít bằng keo khóa ren của xtraseal là sản phẩm thương hiệu Số 1 Malaysia, keo này dùng để cố định ốc vít nó là một dung dịch keo chất lượng cao khô trong môi trường kín khí Keo khóa ren 9262 Threadlocker Hay còn gọi là Keo … Read more "Khóa ren cố định ốc vít bằng keo"

Read More

Call Now